Centre de dia Fama Group

El nostre centre ofereix un programa d'atenció diürna personalitzada a les necessitats de cada usuari, cobrint, mantenint o reeducant diferents activitats de la vida diària bàsiques i/ò instrumentals dins del marc d'atenció centrada a la persona.

El nostre objectiu és promoure l'autonomia i una permanència adequada en el seu entorn habitual, és a dir, millorar la qualitat de vida de les persones grans i la de les famílies i/ò cuidadors principals.

Treballem/ acompanyem a les persones grans per:
- Mantenir, preservar i/o millorar la seva funcionalitat
- Mantenir a la persona en el seu entorn amb el major grau d'autonomia possible.
- Evitar o retardar la institucionalització.
- Proporcionar recolzament i assistència a les famílies de les persones amb dependència.
- Atenció de les necessitats bàsiques, terapèutiques i socioculturals.
- Desenvolupar l'autoestima i afavorir un estat psicoafectiu adequat.

Serveis

Oferim serveis especialitzats de fisioteràpia dissenyats per millorar la mobilitat, alleujar molèsties i promoure el benestar físic. Ens centrem en les necessitats individuals de cadascú, brindant atenció integral per mantenir una vida activa i saludable.

Fisioteràpia

Seguiment de constants vitals.
Gestió i administració de medicaments.
Educació i promoció de la salut.
Revisió de dietes.
Assessorament a les famílies si precisa.
Seguiment personalitzat de cada usuari.

Entrenament AVDB bàsiques i instrumentals.
Tallers estimulació cognitiva.
Entrenament/ assessorament ajudes tècniques per a la vida diària.
Treball de la motricitat fina i gruixuda extremitat superior.

Teràpia ocupacional
Infermeria
Auxiliar de geriatria
Educació social
Transport adaptat

Activitats d'animació i dinamització.
Activitats relacionades amb festes populars.
Foment de la motivació i relacions interpersonals.
Activitats manuals i creatives.

Acompanyament biopsicosocial dels usuaris.
Supervisió i ajuda de les activitats de la vida diària (higiene, alimentació, ús WC).
Hidratacions.
Servei de dutxes.

Disposem de transport adaptat per la mobilitat dels nostres usuaris. Oferint una major comoditat per accedir al centre.

Podologia
Perruqueria

Oferim atenció especialitzada per al benestar dels peus, assegurant una mobilitat còmoda i saludable pels nostres residents.

Professionals qualificats ofereixen tall de cabell i tractaments capil·lars per mantenir als usuaris elegants i ben cuidats.

Atenció domiciliària

Oferim atenció domiciliaria per les persones amb una autonomia limitada o en una situació de vulnerabilitat que necessiten suport a casa seva per mantenir-se al domicili habitual amb unes condicions adequades de convivència en el seu entorn familiar i comunitari.

Activitats

Manteniment de la capacitat funcional mitjançant programes adaptats.

Capacitat funcional
Reeducació d'activitats

Reeducació/adaptació activitats de la vida diària.

Visites al centre per garantir el seu entreteniment!

Visites al centre

Material especialitzat per la rehabilitació i estimulació cognitiva.

Sortides regulars per l'entorn acompanyats dels nostres professionals.

Activitats d'entreteniment i estimulació de la capacitat.

Estimulació cognitiva
Activitats d'oci
Sortides de la comunitat

Ressenyes

La meva àvia està encantada al centre, la venen a buscar a casa, té amigues, fa gimnàstica i activitats cada dia i s'ho passa molt bé. Tracte genial!!

Des del moment en què el meu pare va començar a assistir al centre, ha experimentat una transformació notable en el seu benestar i qualitat de vida. Aquest centre no és només un lloc de cura, sinó una llar acollidora on els adults grans poden florir i gaudir d'una vida activa i enriquidora.

Instagram

Ubicació

Carrer Salvador Soler Forment, 13, 08870

Sitges, Barcelona

Horari
Dilluns a divendres
8:00h a 19:00h

Contactes
993 511 10 82
administracio@cuida.cat